DUTCH SPECIAL OPERATIONS CHARITY FUNDS
Speciale eenheden worden vaak en regelmatig blootgesteld aan extreme situaties en geweld. Dit kan een enorme impact hebben op de betreffende militairen (‘operators’) en hun directe omgeving, soms zichtbaar maar vaak ook verborgen. Elke situatie is namelijk verschillend en iedereen gaat op een andere manier om met confronterende ervaringen. Hoewel het Ministerie van Defensie en vele andere organisaties al veel goed werk verrichten om de betreffende mensen met hun persoonlijke uitdagingen te helpen, kunnen deze organisaties niet altijd adequate of tijdige ondersteuning bieden.

 

VOOR OPERATORS, DOOR OPERATORS

De Dutch Special Operations Charity Fund (DSOCF) is een stichting – opgezet voor operators, door operators -, die een tijdelijk
vangnet wil bieden ten tijde van crisis voor alle huidige en voormalige operators en hun gezinnen als de bestaande voorzieningen ontoereikend blijken. De DSOCF is er ook voor eventuele verjaarde gevallen en met name voor de
operator die zijn situatie liever met een (oud-) collega wil bespreken, met iemand die begrijpt hoe het is om Speciale Operaties uit te voeren en welk effect dat op een mens en diens naasten kan hebben. Binnen deze context biedt DSOCF tijdelijke hulp op sociaal en, indien nodig, financieel vlak met als doel de operator en zijn directe omgeving weer op het juiste pad te krijgen.