HUISREGELS

 

  • Deelnemen aan het Obstacle Parcours is voor eigen risico van de Deelnemer(s).
  • De Deelnemer aan het Obstacle Parcours is 18 jaar of ouder. De Deelnemer dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma
  • Het Obstacle Parcours mag nimmer alleen betreden worden (tenminste twee personen).
  • Deelnemer(s) verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Obstacle Parcours een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.
  • De instructies van de medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
  • Roken op het Obstacle Parcours is verboden.
  • Glaswerk op het Obstacle Parcours is verboden.
  • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten op het Obstacle Parcours. De organisatie kan een ieder weigeren om deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Er vindt geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.
  • Het team dient zich uiterlijk 30 minuten voor deelname aan het Obstacle Parcours te melden bij de registratie tent van de Ultimate team challenge. Bij het niet tijdig aanwezig zijn kan niet meer gestart worden.
  • Het team dient zich 10 minuten voor de starttijd te melden bij het startvak. Indien de starttijd is verstreken kan het team niet meer deelnemen. Er vindt geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.
  • Op het gehele terrein geld een zerotolerance voor drugs. Het meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan en wij hanteren NIX18.